Mediating Time and Charm

2023-09-22T10:00:00.000Z  -  2023-11-25T11:00:00.000Z

A Mediating Time and Charm című kiállítás a kortárs képzőművészet eszközeivel reflektál a fraknói vár Esterházy-kincstárának egyes műremekeire.

Sep
22
-
Nov
25

Program

A burgenlandi Rozália-hegység nyúlványán álló Fraknó vára – rendszerint Kunst- und Wunderkammer jelzővel illetett – Művészeti-és csodakamrája az egyik legrégebbi, évszázadok óta érintetlen állapotban megmaradt kuriozitás-kabinet. Első leltárjegyzékét 1654-ben Esterházy Miklós nádor halálát követően rögzítették, akkor még csupán 13 darab, családi relikviákat és különlegességeket tartalmazó ládáról.

A nádor halálát követően, fia, I. Esterházy Pál tovább gyarapította édesapja gyűjteményét. A gyűjteményre inkább illett a tárgyakból összeállított enciklopédia elnevezés, mint a műgyűjtemény, hiszen a világ minden tájáról származó tárgyak között nem csak műtárgyak – pl. ékszerek, szobrok, festmények és hangszerek -hanem nagyon gyakran természeti kincsek, ásványok, preparált állatok vagy egzotikus eredetű állati és növényi maradványok (csont, teknőcpáncél, ébenfa stb.) is helyet kaptak.

A felhalmozott kincseket 1695-ben Esterházy Pál hitbizományi tulajdonná tette, aminek köszönhetően a fraknói kincsek a mai napig az Esterházy-család elidegeníthetetlen tulajdonát képezik. Az Esterházy nádor és fia, Pál által a 17. században Fraknó várában kialakított Kunst- und Wunderkammer, és az ugyanott őrzött fegyvergyűjteménye jelenleg is a legnagyobb, eredeti helyszínen megőrzött gyűjtemények Európában.

Esterházy Pál törekvéseinek jóvoltából a barokk időszakban a reprezentáció már tematikus műpártolással és -gyűjtéssel is kiegészült. Az Esterházy-család mecenatúrájának köszönhetően ekkor kerültek a gyűjteménybe azok a képző- és iparművészeti tárgyak, amelyek a jelen kiállítás keretei között elsőként láthatóak kortárs műtárgyak társaságában. A kurátori felkérésre a kortárs női alkotók a fraknói Wunderkammer egy-egy általuk kiválasztott darabjára hoztak létre reflexiókat. A hat kiállító választásainak köszönhetően többek között olyan enigmatikus tárgyak is helyet kapnak a kiállítótérben, mint egy 17. századi, állati bélsárból eredeztethető bezoár, amelynek a babonás népek még a 20. század elején is gyógyító erőt tulajdonítottak. Valamint látható lesz annak a Historia Antipodum oder Newe Welt című kötetnek is néhány illusztrált oldala, amely hosszú ideig a dél-amerikai lakosokról és kultúrákról alkotott európai felfogás bibliájaként működött. Továbbá, kortárs reflexió tárgyát képezik az antik görög mitológia vadászat istennőjének, Artemisznek, és az ókori Róma szerelem, szépség és termékenység princípiumával összefüggésbe hozható Vénusz istennőnek történetei is. Sőt egy olyan remekmű is feltűnik a kiállítótérben, mint a Bécsi Szépművészeti Múzeum gyűjteményében őrzött, Judit Holofernész fejével című, id. Lucas Cranach-festmény 17. századi másolata.

A kiállítás nem titkolt szándéka, hogy a kortárs alkotók által kiválasztott történeti műtárgyak és a kiállításra készült reflexiók mintegy párbeszédbe elegyedjenek a kiállítóterekben. A történeti és a kortárs műtárgyak között kibontakozó dialógus pedig – amellett, hogy ritka és érdekes együttállásokat eredményez- jól illeszkedik az Esterházy Art Echo azon törekvéséhez is, amely a régmúlt és a jelen, a hagyományos és a kortárs megközelítések közötti híd megteremtésével a generációk közötti kapcsolatok fontosságát hangsúlyozza. A kulturális projektek támogatásával az Esterházy Magyarország Alapítvány a történeti Esterházy-család kultúratámogató hagyományait folytatja, miközben a híres család határokon átívelő szellemi örökségét, kulturális kisugárzását is ébren tartja a Pannon-térségben.

Kapcsolódó események